Hakkımızda

TARİH VE TEKNOLOJİ DERGİSİ HAKKINDA

 

Derginin Adı Nedir?

Tarih ve Teknoloji Dergisi’dir.

 

Derginin Yayınlanma Amacı Nedir?

Tarih öğretiminde teknoloji destekli ders planları ve ders etkinlikleri başta olmak üzere tarih öğretiminde teknolojinin her türlü kullanımı üzerine içerikler hazırlamak. Birinci elden dijital tarih kaynaklarını teknoloji ile birleştirerek ders etkinliğine dönüştürmek. Teknolojinin tarih dersi programlarına entegrasyonunu sağlamak. Hazırlanan içeriklerle öğretmenlere ilham olmak ve öğretmen niteliğinin geliştirilmesi çalışmalarına destek olmak.

Not: Buradaki “Tarih” kavramı ilk okuldaki ve orta okuldaki ‘Sosyal Bilgiler’ ile lisedeki tüm ‘Tarih’ derslerinin kapsamını anlatmaktadır.

 

Derginin Yayın İlkeleri Nelerdir?

Tarih öğretiminde teknolojinin kullanımı çerçevesinde yayınlar yapan bir eğitim dergisidir.  Tarih ve Teknoloji, herhangi bir kişinin, kurumun, kuruluşun veya ideolojinin egemenliğinde değildir.

Tüm tarih öğretmenlerinin alan bulduğu bir yer olarak hiyerarşik bir yapıdan çok yatay bir dizgesi vardır.

Tarih ve Teknoloji Dergisi’ne yayımlanması için gönderilen içeriklerin, Tarih ve Teknoloji Dergisi’nde yayımlandığı andan itibaren tüm yayın ve kullanım hakları Tarih ve Teknoloji Dergisi’ne aittir.

Yazar, Tarih ve Teknoloji Dergisi’nde yayımlanan içeriğinin, yayına girdiği andan itibaren tamamen veya kısmen kaldırılmasının mümkün olmayacağını kabul eder.

Yazar, Tarih ve Teknoloji Dergisi için oluşturacağı ve yayımlanmış tüm içeriklerin haklarını süresiz olarak Tarih ve Teknoloji Dergisi’ne devrettiğini ve süre sınırlaması olmaksızın Tarih ve Teknoloji Dergisi’nde yayınlanan hiçbir içerikte hak kabul etmeyeceğini peşinen kabul ve beyan eder.

Yazar, Tarih ve Teknoloji Dergisi için ürettiği içeriğin özgün ve kopyalanmamış olduğunu peşinen kabul eder.

Dergiye gönderilecek içeriklerin daha önce herhangi bir ortamda yayınlanmamış olması gerekmektedir.

Yayınlanmayan yazıların yayınlanmama gerekçesi yazarlara yazılı olarak iletilir.

Dergiye gelen her yazı başta Genel Yayın Yönetmeni ve Yayın Kurulu’ndaki ilgili kişiler tarafından okunur, düzelti gerekiyorsa düzeltiler yazardan istenir, düzelti gerekmeyen yazılar doğrudan yayınlanır.

Dergide kararlar ikili bir süreçten geçer: Genel Yayın Yönetmeni ve Yayın Kurulu.

Her sayıda bir Yayın Kurulu üyesinin sorumluluğunda bir dosya konusu olur.

 

Derginin Hedef Kitlesi Kimlerdir?

Tarih öğretmenlerinin yanı sıra tarih öğretmeni adayları ile tarih bölümlerindeki akademisyenler. Bunların yanında sosyal bilgiler öğretmenleri ile sınıf öğretmenleri. Ayrıca tarihte teknoloji kullanımına ilgi duyan herkes.

 

Dergide Ne Tür İçerikler Yayınlanacaktır?

Tarih dersinde teknolojinin kullanımına dair her türlü içerik (Makale, yazı, söyleşi, tanıtım, haber, duyuru, öneri, yarışma vb.). Teknoloji destekli ders planları ile ders etkinlikleri. Tarih dersinde teknoloji kullanımı ile ilgili örnek çalışmalar. Dijital ortamda bulunan birinci elden kaynaklar. Tarih dersi için kullanılabilecek teknolojiyle ilişkili kaynaklar ve materyaller. Tarih ile ilgili olup teknolojiye değinen her türlü içerik dergide yer alabilecektir. Yalnızca tarih konuları ile ilgili olup teknoloji kullanımı ile ilgili olmayan içerikler yayınlanmayacaktır.

 

Derginin Yayınlanma Aralığı Ne Zamandır?

Ulusal bir dergi olup üç ayda bir kez (ayın 1’inde) yayınlanacaktır. Gerekli durumlarda özel ya da ek sayılar da yayınlanabilecektir.

 

Dergi Nasıl Yayınlanacak?

Dergi Açık Erişim Politikası çerçevesinde herkese açık olarak dijital ortamda yayınlanacaktır. Dergi, web site üzerinden tarihveteknolojidergisi.com/son-sayi adresinde yayınlanacaktır. Ayrıca:

MEB Eğitim Bilişim Ağı (EBA): http://www.eba.gov.tr

Sayısal Kitap: http://sayisalkitap.qulto.eu

E-Kütüphanem: https://www.ekutuphanem.com

gibi ortamlarda da yayınlanacaktır.

 

Derginin Ücreti Ne Kadardır?

Dergi dijital ortamda bedelsiz olarak yayınlanacaktır.

 

Dergiye İçerikler Hangi Biçimde Gönderilecek?

Hazırlanan içerikler bilgisayar ortamında gönderilecektir. Yazıların içine yerleştirilmiş (yapıştırılmış) görseller yazıdan ayrı olarak gönderilecektir. Yazılarla birlikte gönderilen görseller yüksek çözünürlüklü olarak gönderilecektir. İçeriklerde yazı fontu, boyutu, kelime sınırı gibi kurallar yoktur. Ancak içerikler Türkçe yazım, dil bilgisi ve noktalama kurallarına uygun olarak gönderilecektir. Hazırlanan içerikler bir başlık koyularak ve ön plana çıkarılması istenen vurgu cümlelerinin altı çizilerek gönderilecektir. Özgün olmayan ‘kopyala yapıştır’ yazılar yayınlanmayacaktır. Yazılarda atıflara ve dipnotlara yer verilmeyecektir. Alıntıların kaynakları yazının sonuna kaynaklar başlığı ile eklenmelidir.

 

Dergiye İçerikler Ne Zaman Gönderilecek?

Hazırlanan içerikler her ayın sonuna kadar bilgi@tarihveteknolojidergisi.com e-posta adresine gönderilecektir.

 

Derginin Genel Yayın Yönetmeni Kimdir?

Tarih öğretmeni İsmail Hakkı Ergüven’dir. İsmail Hakkı Ergüven ayrıca Tarih ve Teknoloji Dergisi Ekibi arasındaki koordinasyonu ve iş birliğini sağlar.

 

Derginin Editörü Kimdir?

Berk Türkkanı’dır. Berk Türkkanı ayrıca Tarih ve Teknoloji Dergisi içerikleri konusunda yazarlar arası koordinasyonu ve iş birliğini sağlar.

 

Derginin Yazarları Kimlerden Oluşmaktadır?

Tarih ve Teknoloji Dergisi Ekibi’nden her ay derginin o sayısına içerik gönderenlerden oluşmaktadır.

Tüm Ekip: https://goo.gl/T7QnU4

 

Tarih ve Teknoloji Dergisi Ekibi’ne Kimler Katılabilir?

Tarih, sosyal bilgiler ve sınıf öğretmenlerinin yanı sıra bu branşlarda lisans ve yüksek lisans öğrenimini sürdüren öğrenciler katılabilir. Ayrıca tarihe ve teknolojiye ilgi duyan herkes.

 

Dergiye İçerik Gönderenlere Telif Ücreti Verilecek midir?

Dergi eğitimde bir ideal olarak yola çıktığı ve bedelsiz olarak dağıtıldığı için içerik gönderenlere, hazırladıkları içeriklerden dolayı herhangi bir telif ücreti ödenmeyecektir.

 

Dergi Ne Zamandır Yayındadır?

Dergi 15 Nisan 2017’den beri yayınlanmaktadır.